Bijeenkomst Langeveen: geen antwoordenBijeenkomst kerk Langeveen (Foto: Dewi Wender)
Van de redactie | 06-10-2020
LANGEVEEN - De informatiebijeenkomst in de kerk van de Pancratiusparochie in Langeveen was een desillusie voor de Langeveners die antwoorden wilden op hun vragen.

Petra Plegt, een van de woordvoerders van de groep Verontruste Parochianen, geeft aan waarom.
Pastoor Pikkemaat was door drukke werkzaamheden nog niet in staat te reageren.

“Buiten was het hartverwarmend, met zoveel mensen die ons steunden om de kerk voor Langeveen te behouden”, vertelt Plegt. “Binnen was het heel anders. Aan het begin van de bijeenkomst mochten we emotie tonen, vragen stellen, argumenten aanvoeren en dat gebeurde ook. Alleen werd er niet op ingegaan. We kregen zelfs geen antwoord op de vraag wat er met onze vragen en argumenten gedaan wordt. Pastoor Pikkemaat ging beginnen met zijn presentatie en dat was het. We hebben het gevoel dat we totaal niet serieus worden genomen.”

Aanloop van mensen

Kwart voor zeven, maandagavond 5 oktober. Bij de kerk van de Pancratius parochie in Langeveen kwamen steeds meer mensen aanlopen. Ouders met kinderen, jongeren, volwassenen, senioren. Spandoeken werden ontrold: ‘Gij zult niet stelen’.
Het parochiebestuur hield deze maandavond een informatieavond over haar plannen om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Oftewel: te sluiten.
In eerste instantie zou er één bijeenkomst zijn vanavond, die om half acht zou beginnen. Maar gezien de grote belangstelling en de huidige coronamaatregelen is besloten twee bijeenkomsten te houden.

Geen kerk-tv

Meeluisteren via internet gaat niet. “We hebben daarom gevraagd, maar de bijeenkomst mag niet uitgezonden worden. Volgens pastoor Pikkemaat zou daar precedentwerking vanuit gaan. Juist in deze coronatijd was kerk-tv een uitkomst geweest voor de vele ouderen die niet naar de info-avond durven komen.”

Donderslag bij heldere hemel

Voor veel Langeveners kwam de voorgenomen sluiting van hun kerk als een donderslag bij heldere hemel. De plannen vielen niet goed bij een groot deel van de parochianen in Langeveen. Er vormde zich een Groep Veronruste Parochianen en deze groep heeft Langeveners opgeroepen om maandagavond naar de kerk te komen, om zo hun ongenoegen over de voorgenomen sluiting te laten zien. En ze waren er.

Symbolisch

De anderhalve meter werd goed in acht genomen en dat betekende dat de Langeveners zich verspreidden over het bij de kerk gelegen kerkhof. Symbolischer kon het bijna niet: op een spandoek aan het begin van de Kerklaan staat de tekst: ‘Rentmeesterschap zijn wij onze voorouders verschuldigd’ met als achtergrond de kerk van hun voorouders. En nu stonden hier Langeveners, vóór het behoud van hun kerk, verspreid over het kerkhof, tussen de stenen van ouders, voorouders, familieleden.

Tegen sluiting

De groep Verontruste Parochianen bestaat uit twintig Langeveners die als denktank functioneren. Woordvoerders zijn Petra Plegt, Gerard Oude Avenhuis, Monique Pouwels en Yvonne Munsterhuis.
Plegt: “We willen bereiken dat pastoor Pikkemaat gaat nadenken over alle voornemens die hij heeft gemaakt over het sluiten van de kerk. We willen dat hij gaat nadenken over de ondemocratische manier van handelen van het parochiebestuur over deze, voor ons dorp, cruciale beslissing. Bovendien hopen we dat hij niet verder gaat tornen aan het geld van Langeveen, geld en goed dat geoormerkt is tijdens de fusie van 2010. Bij die juridische fusie ging alle vermogen van de kerken op een hoop, maar daaronder lagen afspraken. In alle notulen en beleidsplannen staat dat er geoormerkt vermogen is.”

Oude documenten

“We hebben oude documenten waaruit de bedoeling van het oormerken spreekt, maar ook recente stukken waarin zelfs de huidige vicevoorzitter van de Pancratius parochie nog spreekt over de afspraken over oormerken.”
“De Lumen Christie parochie bijvoorbeeld houdt zich wel aan de onderliggende afspraken. Hier dreigt dat niet te gebeuren. Eerder hadden we nog het gevoel dat we hier over konden praten met parochiebestuur. Maar nu de kerksluiting is aangekondigd weten we zeker dat het Langeveens geld naar de drie kerken gaat die nog overblijven. En hoe lang houden die kerken stand? Een paar jaar misschien. Waar gaat het geld dan naar toe?”

Financiële cijfers

“We willen alle financiële cijfers zien. Niet alleen die van de jaarlijkse baten en lasten. We willen weten hoe het er financieel echt voor staat. Als je ondertussen vier miljoen euro aan liquide middelen op de bank hebt staan, en je hebt minimaal drie miljoen euro aan onroerend goed, dan kun je nog heel wat jaren een verlies op jaarbasis verdragen van bijvoorbeeld 100.000 euro. Als je het dan toch puur zakelijk wilt bekijken, doe dan de basiliek in Tubbergen dicht. Daar zijn de kosten het hoogst, staan grote uitgaven voor de deur qua onderhoud en er ligt nu al een mooie invulling klaar: het Glashoes.”

Transparantie

“We hebben bisschop Eijk gevraagd om een gesprek, maar hij wijst ons terug naar het parochiebestuur, dat volgens hem verantwoordelijk is. We zijn tot de conclusie gekomen dat onze kerk niet democratisch is. Er worden alleen van bovenaf beslissingen genomen, er is geen overleg en tegenspraak wordt niet geduld. Ook is er op geen enkele wijze inzicht in de financiën, en de redenen waarom de kerken nu dicht moeten, worden niet gegeven. Er wordt gesproken over landelijke tendensen, maar niets concreets ovder de kerkgemeenschappen die moeten sluiten. Men wil die duidelijkheid ook niet geven.”

Strijd gaat door

“We willen ons hard maken voor de Kerk in Langeveen, laat het parochiebestuur in Tubbergen dat nu ook eens gaan doen. Geef openheid, laat ons meedenken aan de voorkant en niet zoals nu: de kerk sluit en vanaf nu mag je meedenken. We hebben een enquête gehouden en zien dan dat 95 procent van de huishoudens die nog bijdragen aan de parochie, en dat is bijna iedereen in Langeveen, wil dat de onroerende goederen van Langeveen zijn en moeten blijven. Ze willen te zijner tijd zelf met de jeugd na kunnen denken over besteding van dat geld.”
Plegt heeft de indruk dat het bij het parochiebestuur niet gaat om geloof: “Het gaat gewoon om geld.”
Volg ons