PIP-plan Engbertsdijkvenen ter inzageTwents natuurlandschap. (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 20-11-2020
TWENTE - Het PIP-plan voor Natura2000-gebied Engbertsdijkvenen wordt ter inzage gelegd.

In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen, gelegen tussen Langeveen en Sibculo, gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Europa waar het mogelijk is om het hoogveensysteem te herstellen.

Provinciale Staten hebben het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen Engbertsdijksvenen vastgesteld.

Het PIP ligt ter inzage van 24 november tot en met 5 januari. Zie daarvoor www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen niet mogen op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken is een PIP opgesteld.

Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.
Volg ons