Waterschap komt met droogte updateDe drooggevallen Glanerbeek. (Foto: Waterschap Vechtstromen)
Van de redactie | 16-10-2020
TUBBERGEN - Waterschap Vechtstromen komt vandaag, vrijdag 16 oktober 2020, met een droogte update.

Na de neerslag in de afgelopen week is het neerslagtekort verder teruggelopen en stijgen de grondwaterstanden verder. Er is echter veel meer regen nodig om de grondwaterstanden aan te vullen tot een normaal niveau. Op weerstation Twenthe was op 12 oktober het neerslagtekort 257 milimeter.

Door de regen van de afgelopen week is het neerslagtekort verder teruggelopen, maar het tekort is nog aanzienlijk.
Gemiddeld (over de jaren 1987-2019) ligt het tekort daar rond deze tijd van het jaar op circa 50 milimeter. Op weerstation Hoogeveen lag op 12 oktober het neerslagtekort op 166 milimeter. 'Ook dat is nog steeds hoog. Gemiddeld is het daar rond deze tijd onder de 50 milimeter', aldus het waterschap op haar website.

Lokaal sterke verschillen

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen.
'De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren. Water vasthouden Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben we te kampen gehad met een droge zomer. Het neerslagtekort is nog steeds fors en in een groot deel van ons gebied zijn de grondwaterstanden laag. Vooral in de haarvaten (de kleinere watergangen) op de hoge zandgronden is de droogte nog steeds goed merkbaar.'

Extra buffer

Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, houdt Waterschap Vechtstromen de komende maanden zoveel mogelijk water vast.
'Bijvoorbeeld door veel van onze stuwen zo lang mogelijk op zomerpeil te houden. Om succes te hebben met onze maatregelen, hebben we nog veel neerslag nodig. Het liefst in de vorm van gestage regenbuien. Hoosbuien hebben we liever niet. Grote hoeveelheden water in één keer dringen namelijk slecht door in de bodem en zijn moeilijk op te vangen en vast te houden zonder wateroverlast te krijgen.'

Onttrekkingsverbod nog van kracht

Vanaf 14 augustus geldt er een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht, in Twente en delen van Salland. Dit verbod is voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van tweehonderd meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur. Dit onttrekkingsverbod is op dit moment nog steeds van kracht.

Zomer- en winterpeil

Vechtstromen hanteert een zomer- en een winterpeil. In de zomer staat de klep van de stuw over het algemeen hoog om veel water vast te kunnen houden in de droge tijd. En in de winter staat de klep van de stuw doorgaans laag, om ervoor te zorgen dat het overschot aan regen dat in de winterperiode valt weg kan.
'Dat is nu anders. Veel van onze stuwen staan nog steeds in een hoge stand, waardoor de waterstanden relatief hoog zijn. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er meer water vanuit de watergang in de bodem wordt geduwd. Ook zorgt de relatief hoge waterstand in de watergang voor ‘tegendruk’, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. Onze stuwen staan alleen in een hoge stand in gebieden waar dat nodig en mogelijk is. Dit zijn over het algemeen de bekende hogere zandgronden en gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is.'
Volg ons